Kymen Tietojenkäsittely-yhdistys ry

Historia

Kymen ATK-kerhon perustamiskokous

Kymen ATK-kerhon perustavaan kokoukseen 26.5.1966 oli kutsuttu Kymenlaakson Tietokoneyhdistyksen ry:n jäsenet. Perustava kokous pidettiin Karhulan kauppalassa, joka nykyisin on osana Kotkan kaupunkia. Kokouksessa päädyttiin vilkkaan pohdinnan jälkeen siihen, että kerholla saattaisi hyvinkin olla toimintaedellytyksiä Kymenlaaksossa. Samassa kokouksessa päätettiin, että jos kerhon toiminnan aikana osoittautuu, ettei innostus ja harrastus riitä, niin kerho lakkautetaan. Kerhon nimeksi annettiin Kymen ATK-kerho. Kerhon toimintaan kuuluisi ennen kaikkea alan luentoja, esitelmiä sekä keskustelu- ja tutustumistilaisuuksien järjestäminen. Ohjelmaan kuuluisi myös yhteydenpito muihin vastaaviin ATK-kerhoihin. Kokouksessa perustettiin työvaliokunta, johon kuuluivat osastopäällikkö Ahti Hirvonen Kymi Oy:stä Kuusankoskelta, osastopäällikkö Vilho Niemelä Oy Tampella Ab:stä Inkeroisista ja ATK-päällikkö Kalle Simelius A.Ahlström Oy:stä Karhulasta.

Kymen ATK-kerho aloittaa toiminnan

Kymen ATK-kerhon ensimmäinen julkinen tilaisuus pidettiin kutsuvieraille (75 kutsuttua) 28.9.1966 Kouvolassa. Tilaisuudessa hyväksyttiin kerhon säännöt, valittiin kerholle johtokunta ja jäseniksi ilmoittautui 32 henkilöä. Johtokuntaan valittiin edellä mainitussa työvaliokunnassa työskennelleet henkilöt, jonka puheenjohtajana toimi ATK-päällikkö Kalle Simelius. Kerhon jäsenmäärä oli ensimmäisen toimintavuoden lopussa 35 jäsentä.

Kymen Tietojenkäsittely-yhdistys ry syntyy

Kymen ATK-kerhon 7.4.1971 pidetyssä kokouksessa päätettiin toteuttaa Tietokoneyhdistyksen organisaatio- ja sääntöuudituksen aiheuttamat muutokset. Uudet säännöt hyväksyttiin ja Kymen ATK-kerho päätettiin rekisteröidä Kymen Tietojenkäsittely-yhdistys ry:ksi.

 

Kytky 40-vuotta, 29.9.2006

Kymen Tietokoneyhdistys ry:n jäsenet pitivät Kymen ATK-kerhon perustavan kokouksen Karhulassa 26.5.1966. Ensimmäinen virallinen tilaisuus pidettiin 28.9.1966 Kouvolassa 75 kutsuvieraalle. Kerhon säännöt hyväksyttiin, johtokunta nimettiin ja jäseniksi ilmoittautui 32 henkilöä.

Kymen ATK-kerhon perustaminen näytti kuinka verkostoituminen toimi jo 60-luvun lopulla. Perustajat toimivat metsäteollisuudessa ja hyödynsivät verkoston tuomia etuja mm. järjestämällä koulutusta yritystensä tarpeiden mukaan. 1960 - 1970 ei vielä vapaasti ollut tarjolla tietotekniikka-alan koulutuksia (ATK-peruskurssit, toimistoautomaation koulutus ja kielikurssit), joten kerho järjesti näitä koulutuksia. Myös abeille järjestettiin soveltuvuustestejä alan koulutuksiin. Toiminnan alkuvaiheessa kerho teki värikkäitä tutustumisreissuja ja excursioita atk:n varjolla vähän sinne sun tänne.

1971 kerho toteutti ja hyväksyi Tietokoneyhdistyksen organisaatio- ja sääntömuutokset. Yhdistys vaihtoi rekisteröityessään nimeksi Kymen Tietojenkäsittely-yhdistys ry (Kytky ry). Jäsenmaksut kerättiin ensimmäisen kerran vuonna 1972.

Yhdistystoiminta elää aina vahvasti mukana ajan ilmiöissä. Toiminta on kokenut lamavuotensa 80-luvulla ja nykyään jäsenistön aikapula verottaa toimintaa.

Kytky ry nyt

Vaikka Kytky ry on paikallinen yhdistys, niin se toimii kahdella vahvalla talousalueella Kymenlaaksossa, Kotkassa ja Kouvolassa. Jäsenistön sijoittuminen näinkin laajalle alueelle asettaa haasteita toiminnalle. Koulutuksien järjestämiseen ei ole enää samanlaista tarvetta kuin 60 - 70 -luvulla. Yritysvierailut ja aihekohtaiset teemaillat korvaavat nykyisin yhdistyksen koulutuksellisen roolin. Toiminnalla pyritäänkin tukemaan alueen ict-ihmisten verkostoitumista. Erikoisuutena voisi vielä mainita yhdistyksen aktiivisesti toimivan hevosjaoston. Olemme yhdistäneet atk:n ja kauramoottorit tutustumalla mm. Kouvolan raviradan tietojärjestelmiin.

Perustamisesta lähtien yhteistyötä on tehty myös muiden naapuriyhdistysten kanssa. Jokavuotinen mittelö, Kaakonkulman syysolumppialaiset, on edelleenkin ohjelmassa yhdessä Mittyn (Mikkeli), Itkyn (Imatra) ja Esatkyn (Lappeenranta) kanssa.

Yhdistyksen kantavana voimana on uskollisten aktivistien toiminta. Kytkyn pitkäaikaisimmalla jäsenellä Matti Kiviharjulla on nimissään myös Suomen vanhin Tietotekniikan liiton jäsenyys. Matti toimii edelleen aktiivisesti mukana yhdistystoiminnassa.

Kytkyssä on henkilöjäseniä 184 ja yhteisöjäseniä 6. Yhdistyksen puheenjohtajana toimii Eeva Hynynen.