Kymen Tietojenkäsittely-yhdistys ry

Kytkyn Johtokunta 2019

Johtokuntien vastuiden vaihtokokous pidettiin 11.1.2019.

Vuoden 2019 johtokunnan tehtävät ovat:

Puheenjohtaja                   Teemu Anttila

Varapj                              Mauri Mikkonen

Sihteeri                            Susanna Rintala

Jäsenasiat                        Matti Kimonen

Talous                             Susanna Romanainen

Tapahtumatja kuljetus       Janne Friman, MauriMikkonen, Sampo Suojala

Webmaster                       Marko Laurila

Artikkelilaji: