Kytky ry:n toiminta-ajatuksena on toimia Kymenlaakson talousalueella tieto- ja viestintätekniikan piirissä, sitä lähellä työskentelevien ja siitä kiinnostuneiden yritysten, yhteisöjen ja yksityisten henkilöiden yhdyssiteenä, tukien näiden yhteisiä pyrkimyksiä sekä edistäen tieto- ja viestintätekniikan mahdollisimman tehokasta hyväksikäyttöä ottaen huomioon taloudelliset ja inhimilliset seikat. Vuosittaista toimintaamme ovat mm. osallistuminen Kaakon yhdistysten (Itky, Mitty, Esatky) syysolumppialaisiin, sääntömääräiset vuosikokoukset, asiantuntijavierailut ja urheilulliset työkuntoa edistävät tapahtumat.

Kytky on TIVIA ry:n jäsen.